Hoe werkt pastorale counseling?

Hoe werkt pastorale counseling?

Counseling is een laagdrempelige vorm van psychosociale, cliëntgerichte hulpverlening, gericht op actieve verandering. Het is vooral gebaseerd op luisteren naar je verhaal. Als hulpverlener help ik je gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. Gesprekken hebben als doel je meer inzicht in je levenssituatie te geven en je te helpen je probleemsituaties te veranderen en/ of te leren hanteren. Het gaat erom dat je als hulpvrager verder komt in je relatie met God, met mensen en hoe je in het leven staat.

In de pastorale counseling spreken we beide aan: je psyche en je geloof. We werken met verschillende thema’s vanuit Bijbels perspectief zoals:

  • Vergeving, schuld (gevoel), verzoening.
  • Afwijzing en aanvaarding.
  • Angst en vrede.
  • Waarheid en leugen.
  • Vrijheid en gebondenheid.
  • Verbondenheid en alleen zijn.
  • Etc.
Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van methodieken uit wetenschappelijk verworven kennis van de psychologie, voor zover die niet in tegenspraak zijn met Gods Woord. De pastorale counselor zet de juiste kennis en vaardigheden in om verantwoord hulp te bieden, maar binnen haar pastorale professie zijn ook de gaven van de Geest noodzakelijk. Dat is wat het meeste onderscheid maakt van alle andere vormen van hulpverlening. God wordt actief betrokken bij het proces. We bidden, zegenen en zoeken in de Bijbel naar wijsheid, waarheid, principes en goede voorbeelden. De ervaring is dat God dan ook werkelijk mee – hulpverleent.