Waarom pastorale counseling?

Waarom pastorale counseling?

Het kan een hele stap zijn om met een onbekende hulpverlener te gaan praten. Vaak wel een hele goede stap. Het kan je ruimte geven in je gedachten en je weer verder helpen in de situatie waarin je vastgelopen bent. Wat kan aanleiding voor een pastorale counseling traject zijn? Dat kunnen vele redenen zijn. Ik noem er enkele.

 • Emotionele problemen; Je kunt een tekort aan liefde en bevestiging ervaren door afwijzing, verwaarlozing (seksueel) misbruik of andere traumatische gebeurtenissen. Je wilt de pijn en het verdriet uit het verleden en heden verwerken.
 • Identiteitsproblemen. Je kunt onzeker zijn, last hebben van minderwaardigheidsgevoelens, je waardeloos voelen, je zelf niet kunnen accepteren en geen duidelijk zelfbeeld (meer) hebben.
 • Religieuze problemen. Je kunt vragen hebben die te maken kunnen hebben met de eigen levensovertuiging of zingeving. Geloofstwijfel, angst voor God, schuld, vergeving of een vertekend godsbeeld. Je wilt groeien in geloof, maar hebt het gevoel vast te lopen. Je kunt ook te maken hebben met gebondenheid en occultisme.
 • Persoonlijke problemen. Zoals burn-out, overspannenheid, depressiviteit, stress en angstgevoelens, eenzaamheid, leegt en verslaving. Je hebt moeite met het stellen van en leren omgaan met grenzen.
 • Problemen in relatie. Je hebt complexe relaties waarin je verstrikt zit. Bijvoorbeeld tot je ouders, partner, kinderen, vrienden of arbeidsomgeving.
 • Verlies en rouw. Je kunt een dierbare verliezen door scheiding of overlijden, of met een andere vorm van verlies te maken krijgen zoals ontslag of handicap en daarmee in de problemen raken.
Je verlangt ernaar om te Leven in plaats van te overleven…

 • - Leven in harmonie met jezelf, de ander en God.
 • - Vrij zijn van schuld (gevoel), boosheid, angst of onzekerheid.
 • - Jezelf aanvaarden en durven zijn.
 • - Je geliefd en geleid weten door God.
 • - Weten wie je bent en wat je wilt.
 • - Jezelf aanvaarden en durven zijn.
Aarzel dus niet om contact op te nemen, ook al staat je probleem hier niet genoemd. Ook als je niet echt weet wat er aan de hand is, kun je een afspraak maken voor een oriënterend gesprek.

Uitsluitingscriteria: Ik wil graag op verantwoorde wijze deskundige en professionele zorg bieden binnen mijn mogelijkheden. Daarom ben ik genoodzaakt om bepaalde uitsluitingscriteria te hanteren:

 • - Mensen met een alcohol – en/ of drugsverslaving die daardoor geregeld onder invloed zijn.
 • - Mensen met ernstige psychiatrische problematiek.
 • - Mensen die suïcidaal gedrag vertonen.
 • - Omdat ik als vrouw alleen werk richt ik me alleen op het geven van hulp aan vrouwen.