Wat is pastorale counseling

Wat is pastorale counseling

Pastor - Herder:
Het woord pastor betekent herder. Pastoraat of pastoraal werk is dus letterlijk herderlijke zorg. Het is een term die voornamelijk gebruikt wordt in de christelijke gemeente. Begrijpelijk, want het beeld van een herder en een kudde (schapen) komt uit de Bijbel. Daarin wordt het volk van Israel en ook de christelijke gemeente meermalen vergeleken met een kudde schapen.

Het beeld is bedoeld om aan te geven hoe God zorgt voor mensen. Jezus was met innerlijke ontferming bewogen over de mensen die Hem volgden, want Hij zag hen als schapen die geen herder hebben. Dat wilde Hij nu zelf zijn, namelijk de Goede Herder.

Counseling:
Pastorale zorg is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de kerk. Soms lijden mensen echter onder problemen die complexer zijn en de mogelijkheden van het algemeen pastoraat overstijgen. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijk lijden als gevolg van relatie problemen, lichamelijke of psychische gevolgen van ernstige ziekte, rouw en verlieservaringen, toenemende neerslachtigheid, een laag zelfbeeld, een vertekend Godsbeeld, ect. Een beroepspsycholoog is niet direct nodig, maar toegankelijke hulp van een counselor kan voldoende professionele hulp bieden.

Pastorale counseling is een vorm van hulpverlening die prima naast een reguliere behandeling kan bestaan en is zelfs vaak een aanvulling daarop. Counselors schrijven geen recepten voor medicijnen uit, noch zullen zij voorgeschreven medicatie afwijzen.

Daarnaast is de counselor gebonden aan een ethische code die haar verplicht het besprokene onder haar beroepsgeheim te houden.