Werkwijze

Werkwijze

Uitgangspunt

De begeleiding is een samenwerking tussen de cliënt en de hulpverlener. De hulpvraag staat centraal en is het uitgangspunt voor het hulpverleningstraject. Ik wil graag samen met jou zoeken naar de geschikte aanpak.

Omdat Gods liefde en waarheid uitgangspunt zijn van de hulpverlening, wil ik graag God erbij uitnodigen. Gebed en Bijbellezing nemen een belangrijke plaats in. Ik geloof dat wanneer een cliënt in de nabijheid van de Here God gebracht wordt dat al een stuk genezing kan geven. Hij is degene die heelheid brengt, Hij herstelt ‘de verbrokene van hart’. Bij Hem is er altijd hoop en uitzicht.

Intake

Als je via de site of telefonisch contact met me opgenomen hebt krijg je een intakeformulier toegestuurd en wordt het eerste gesprek gepland. We starten met een vrijblijvend intake gesprek. Daarin kijken we of het klikt tussen ons. En of mijn hulp aansluit bij jouw vraag. Ik zal ook eerlijk aangeven als ik denk dat ik je niet zo kan helpen als ik zou willen. Als dit andersom ook zo is verwacht ik dat dit ook aangegeven wordt.

Begeleidingsplan

Als we besluiten verder te gaan bepalen we samen wat jouw hulpvraag is en stel ik een begeleidingsplan op. Het is het uitgangspunt en de basis van de verdere begeleiding. Na elk gesprek vraag ik een korte reflectie op het gesprek. Het is mogelijk dat je wat ‘huiswerk’ meekrijgt tijdens het traject. Na vijf gesprekken die we om de week plannen, evalueren we de hulpverlening en bepalen we of en hoe we verder gaan. Een pastoraal gesprek duurt doorgaans een tot anderhalf uur. Het aantal consulten verschilt per traject.

Als hulpverlener ben ik gebonden aan geheimhouding. Alles zal vertrouwelijk behandeld worden. Alleen wanneer jij of iemand anders direct persoonlijk gevaar loopt, kan de geheimhouding doorbroken worden.

Gebedspastoraat

Een pastoraal gesprek begint en eindigt altijd met gebed. In sommige gevallen blijkt dat het belangrijk is om gebed een grotere rol te laten spelen.
In deze vorm van pastoraat neemt het gebed een grote plaats in. Uitgaande van het woord van Jezus ‘want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden’ (Mat.18:20), vertrouwen we op de leiding van de Heilige Geest, die inzicht, kennis en genezing kan schenken. We bidden samen voor verdergaande heelwording in de relatie met God, met jezelf, met anderen en met je omgeving. Die heelwording kan stagneren door:


  • Innerlijke wonden
.
  • Bindingen aan personen of zaken

  • (On)bewuste zonden

  • Tegenkrachten.
Deze vier elementen worden omvat door woorden uit de eerste verzen van Psalm 103: God wil ons genezen, bevrijden, vergeven en vernieuwen. In het pastoraat worden deze vier gebieden in gebed gebracht in het vertrouwen dat we door Gods liefde tevoorschijn mogen komen zoals we bedoeld zijn