Werkwijze

Werkwijze

Uitgangspunt

De begeleiding is een samenwerking tussen ons. Jouw hulpvraag staat centraal en is het uitgangspunt voor het hulpverleningstraject. Ik wil graag samen met jou zoeken naar de geschikte aanpak.

Omdat Gods liefde en waarheid uitgangspunt zijn van de hulpverlening, wil ik graag God erbij uitnodigen. Gebed en Bijbellezing nemen een belangrijke plaats in. Hij is degene die heelheid brengt, Hij herstelt ‘de verbrokene van hart’. Bij Hem is er altijd hoop en uitzicht.

  • Voorafgaand aan onze eerste ontmoeting krijg je een intake formulier toegestuurd. Deze mag je de eerste keer meenemen en lees ik na het gesprek.
  • Ik begin altijd met een intake gesprek waarin we kennismaken om te ontdekken of er een ‘klik’ is en ik of ik kan bieden wat jij nodig hebt.
  • Na de intake bepalen we wat jouw hulpvraag is en welke aanpak we kiezen.
  • Tussen de gesprekken door kan het zijn dat ik wat opdrachten meegeef tijdens het gesprek. Het schrijven van een reflectieverslag kan ook helpend zijn.
  • Na vijf gesprekken evalueren we de hulpverlening en bepalen we of en hoe we verder gaan.
Als hulpverlener ben ik gebonden aan geheimhouding. Alles zal vertrouwelijk behandeld worden. Alleen wanneer jij of iemand anders direct persoonlijk gevaar loopt, kan de geheimhouding doorbroken worden.

Gebedspastoraat

Een pastoraal gesprek begint en eindigt altijd met gebed. In sommige gevallen blijkt dat het belangrijk is om gebed een grotere rol te laten spelen. In deze vorm van pastoraat neemt het gebed een grote plaats in. Uitgaande van het woord van Jezus ‘want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden’ (Mat.18:20), vertrouwen we op de leiding van de Heilige Geest, die inzicht, kennis en genezing kan schenken. We bidden samen voor verdergaande heel wording in de relatie met God, met jezelf, met anderen en met je omgeving. God wil ons genezen, bevrijden, vergeven en vernieuwen. In het pastoraat worden je zonden, wonden, pijn en bindingen in gebed gebracht in het vertrouwen dat we door Gods liefde tevoorschijn mogen komen zoals we bedoeld zijn.

Huis van je leven - overzicht, inzicht en uitzicht

Soms is het lastig om je gedachten te ordenen, omdat je hoofd zo vol zit. Het kan ook ingewikkeld zijn om woorden te vinden voor wat je voelt. Een beeld zegt dan meer dan duizend woorden. Vandaar dat ik vanaf januari 2020 ook gebruik maak van de ‘Huis van je Leven’ methode. Dit is motiverende gespreksvoering, gebaseerd op de metafoor van een huis. Een huis met verschillende kamers die staan voor de verschillende levensgebieden. Goed leven is zorg dragen voor alle kamers van je leven. Een huis kun je inrichten en zo jouw thuis maken. Een huis vraagt ook om onderhoud. Daarom sluit deze metafoor zo goed aan bij het leven. Door het bezoeken van alle kamers in het Huis van je Leven’ en gerichte vragen of opdrachten, ontdek je wat je echt wilt en belangrijk vindt. Daarnaast sta je stil bij je eigen kracht door het ontdekken van jouw talenten en waarden.

In de begeleiding met de Methode Huis van je Leven© volgen we een aantal fasen:
  • Huidige situatie analyseren
  • Gewenste situatie verwoorden
  • Opties inventariseren en afwegen
  • Actie in behapbare stappen
Relatie coaching

Naast individuele begeleiding aan vrouwen merkte ik dat er soms ook behoefte was dat de partner meekwam. Vooral omdat sommige problemen ook hun uitwerking hadden in de relatie, of dat problemen in relatie juist de aanleiding gaven voor pijn en verdriet. Vandaar de reden dat ik me meer ben gaan verdiepen in dit thema en eind 2019 aan de studie ‘relatie coaching’ ben begonnen. Er zijn momenten dat je er samen niet meer uitkomt. Dan is het fijn als er iemand meekijkt, meeluistert en negatieve patronen worden doorbroken. Iedere relatie heeft onderhoud nodig. In de hectiek van alledag schiet dat er wel eens bij in. Voorkom dat je samen vastloopt en gun je relatie een APK. Relatie coaching is voor iedereen die helderheid wil creëren binnen de relatie. Soms gebeuren er bepaalde dingen in het leven, waardoor je het even niet meer ziet zitten. In dat geval is het soms prettig om er met iemand over te praten die een neutrale kijk heeft op de situatie en bepaalde inzichten kan geven.